TERAPIAPURSI VIE UUSIIN MIELENMAISEMIIN

 

RATKAISUKESKEISTÄ PSYKOTERAPIAA

TUNNEKESKEISTÄ PARITERAPIAA

SEKSUAALITERAPIAA

SEKSUAALINEUVONTAA

KESKUSTELU- JA KRIISIAPUA VAIKEISSA ELÄMÄNTILANTEISSA JA SOLMUKOHDISSA

TYÖNOHJAUSTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ALALLA OLEVILLE

 

RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja jokaisen tilanne on ainutlaatuinen. Ratkaisukeskeisessä terapiassa tutkitaan ihmissuhteita ja ihmisten välistä tilaa. Ratkaisukeskeisessä terapiassa asiakkaan ja terapeutin välillä on luottamuksellinen, tasavertainen yhteistyösuhde. Asiakkaan omilla toiveilla, ideoilla ja tavoitteilla on suuri merkitys terapiassa. Ratkaisukeskeistä terapiaa kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi terapiaksi, koska siinä pyritään hyödyntämään uinuvia voimavaroja sekä käytössä olevia vahvuuksia.

Yksilötapaamiset ovat kestoltaan 45 minuuttia. Lyhytterapiassa käyntejä voi olla 10-20. Halutessaan voi varata ajan myös yksittäisille terapia vastaanotoille. Tällöin terapiaan voi hakeutua ilman lähetettä. Pitkäkestoiseen 1-3 vuotta kestävään KELA:n tukemaan säännöllisesti toteutettavaan 1-2 kertaa viikossa tapahtuvaan kuntoutupsykoterapiaan tarvitaan psykiatrin lausunto sekä Kelan päätös myönnetystä kuntoutuspsykoterapiasta.

 

TUNNEKESKEINEN PARITERAPIA

Tunnekeskeisessä pariterapiassa tarkastellaan ihmisten sisäistä todellisuutta ja ihmisten välistä todellisuutta. Siinä tarkastellaan millaisia toistuvia kaavoja ja syklejä ihmisten vuorovaikutuksessa muodostuu. Parin vuorovaikutus on keskeinen tarkastelun kohde. Terapeutti pyrkii auttamaan paria pois kielteisistä ja jäykistä reagointitavoista kohti joustavuutta ja herkkää vastavuoroisuutta, jotka muodostavat kumppanien turvallisen kiintymyksen perustan. Pariterapiakäyntejä on yleensä 8-20 ja ne ovat kestoltaan 90 minuuttia. Pariterapiaprosessit voivat olla myös kestoltaan pitkäaikaisia.

 

SEKSUAALINEUVONTA

Seksuaalineuvonta on yksilöllistä, asiakkaan tarpeesta lähtevää, prosessiluontoista ammatillista seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvien asioiden ja ongelmien käsittelyä vuorovaikutussuhteessa. Seksuaalineuvonta sisältää useimmiten 1-5 seksuaalineuvontatilaisuutta. Yleisimpiä seksuaalineuvontatilanteita ovat esim. seksuaaliseen haluttomuuteen, tunteiden ilmaisuun, vuorovaikutukseen ja läheisyyteen liittyvät ongelmat, itsetuntoon ja kehonkuvaan liittyvät pulmat, eri elämäntilanteisiin liittyvät seksuaalielämän haasteet, kuten pienten lasten perheiden arkeen, ikääntymiseen sekä sairauksien ja lääkitysten vaikutukset seksuaalisuuteen ja seksielämään

 

SEKSUAALITERAPIA

Perinteisesti seksuaaliterapialla on tarkoitettu toiminnallisten seksuaalihäiriöiden hoitamista lyhytterapeuttisin menetelmien ja harjoitusten avulla. Nykyisin seksuaaliterapia voi olla pitkäkestoista terapiaa liittyen esim. sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin liittyvissä kysymyksissä tai seksuaalisen väkivallan tai hyväksikäytön kokemuksissa

Seksuaaliterapiaan hakeutumisen syitä voivat olla mm. haluttomuus, vastenmielisyys seksuaalisuutta tai omaa kehoa kohtaan, häpeän tai syyllisyyden tunne, läheisyyteen liittyvät vaikeudet tai vaikeus solmia ja ylläpitää seksuaalisia suhteita, uskottomuus, seksuaalisten toimintojen häiriöt, seksuaalisen nautinnontunteen puuttuminen, sairastumiseen tai vammautumiseen liittyvät kysymykset, seksuaaliset pakkomielteet ja riippuvuudet, seksuaalisuuteen liittyvät traumat

 

VIDEOVÄLITTEINEN PSYKOTERAPIA

Psykoterapiaa voidaan toteuttaa tietyissä tilanteissa ja asiakkaalle soveltuvuus arvioiden etäpalveluna, videovälitteisesti suojatun yhteyden kautta.

 

TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten sekä toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, kehittämistä ja arviointia työnohjaajan avulla. Työnohjausta voidaan antaa yksilöille tai ryhmille. Se on työhön, omaan työrooliin ja työyhteisöön liittyvine kysymysten ja tunteiden tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjauksen avulla voidaan vapauttaa henkilöstön voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen avulla voidaan parantaa työn laatua ja tehokkuutta, työssäjaksamista, työilmapiiriä.

KUKA OLEN

 

Olen Valviran hyväksymä ylemmän erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti. Lisäksi olen pariterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS) ja seksuaaliterapeutti. Pariterapiasuuntaukseni on tunnekeskeinen ja integratiivinen. Olen myös koulutettu työnohjaaja.

Minulla on KELA-pätevyys nuorten yksilöpsykoterapiaan ja vanhempainohjaukseen sekä aikuisten yksilöpsykoterapiaan.

Olen myös rekisteröity sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja.
Olen toiminut terveydenhuollossa v.1988 alkaen.

Ratkaisukeskeisen työtavan olen ottanut käyttööni v. 2008. Lisäksi hyödynnän kriisiosaamistani.
Olen kouluttautunut myös psykologisen jälkipuinnin (debriefing) vetäjäksi.

Olen vastaanotoillani kohdannut yksilöitä ja pareja erilaisissa elämän kriisitilanteissa ja solmukohdissa.
Olen myös kohdannut erilaisia työelämään liittyviä ongelmia kuten organisaatiomuutoksia ja irtisanomistilanteita.
Minulla on lisäksi kokemusta onnettomuuksiin ja luonnonkatastrofeihin liittyneestä jälkihoidosta.

Haluan tarjota ihmisille apua matalalla kynnyksellä

Taru Kallinen-Moilanen

Taru Kallinen-Moilanen

KUKA VOI OLLA ASIAKAS?

 

Asiakkaitani voivat olla esim nuoret, aikuiset, parit, opiskelijat, vanhemmat, äkillisen kriisin kohdanneet

Syitä vastaanotolle hakeutumiseen voivat olla esim.
 
⛵   uuden suunnan etsiminen
⛵   oman identiteetin pohtiminen
⛵   vaikeudet elämänhallinnassa
⛵   seksuaalisuuteen, identiteettiin ja sukupuoleen liittyvät pohdinnat
⛵   lapsuuden aikaiset neg. elämänkokemukset
⛵   traumaattiset elämäntapahtumat
⛵   jännittäminen
⛵   ongelmat lasten ja nuorten kanssa
⛵   parisuhdekriisi
⛵   eron harkinta / eron jälkeen
⛵   masennus, ahdistus
⛵   synnytyksen jälkeinen masennus
⛵   oma tai läheisen vakava sairastuminen
⛵   menetykset, läheisen itsemurha, omat itsetuhoiset ajatukset
⛵   kiusaaminen
⛵   irtisanominen
⛵   uupumus, jaksamisongelmat, työuupumus
⛵   vaikeudet opiskelussa
⛵   liiallinen miellyttämisen halu

VASTAANOTTO

VASTAANOTOLLE HAKEUTUMINEN

Minulla on KELA-pätevyys aikuisten (26-67v) sekä nuorten (16-25v) yksilöpsykoterapiaan ja vanhempainohjaukseen.
Otan vastaan asiakkaita myös ilman lähetettä.

VASTAANOTTOJEN HINNAT


HUOMIOITAVAA!
Peruuttamattomista vastaanottoajoista peritään täysi maksu. Vastaanottoaika tulee peruuttaa viimeistään edellisenä päivänä.
KELA:n tukemassa kuntoutusterapiassa olevat: Kela ei korvaa käyttämättömistä terapiakäynneistä, jolloin terapiakäynti jää kokonaisuudessaan kuntoutujalle maksettavaksi.

HINNASTO  
Yksilöpsykoterapia 45 min    90 €
Vanhempainohjaus 45 min    90 €
Pariterapia 90 min 145 €
Seksuaalineuvonta/ Seksuaaliterapia 45 min    90 €
Yksilötyönohjaus 45 min (sosiaali- ja terveysala)    90 €

YHTEYSTIEDOT

 

Voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse

    Taru Kallinen-Moilanen, psykoterapeutti, seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutti

    Puhelin: +358 (0)40 - 5212 649

    E-mail: taru.kallinen-moilanen@terapiapursi.fi

    Toimisto: Tikkurilantie 68 C, 2. krs, 01300 Vantaa

Pihalla on pysäköintipaikkoja rajoitetusti.
Kerroksessa on odotustila ja pesuhuoneet.