KUKA VOI OLLA ASIAKAS?

Otan vastaan uusia asiakkaita.
 

Asiakkaitani voivat olla esim nuoret, aikuiset, parit, opiskelijat, vanhemmat, kliinisen hoitotyöntekijät
 

Syitä vastaanotolle hakeutumiseen voivat olla esim.
 

 • »   uuden suunnan etsiminen
 • »   vaikeudet elämänhallinnassa
 • »   lapsuuden aikaiset neg. elämänkokemukset

 • »   jännittäminen

 • »   uupumus, jaksamisongelmat

 • »   vaikeudet opiskelussa

 • »   ongelmat lasten ja nuorten kanssa

 • »   parisuhdekriisi

 • »   eron harkinta / eron jälkeen

 • »   masennus, ahdistus

 • »   synnytyksen jälkeinen masennus

 • »   lohtusyöminen

 • »   oma tai läheisen vakava sairastuminen

 • »   menetykset, läheisen itsemurha, itsetuhoaikeet

 • »   työuupumus

 • »   kiusaaminen

 • »   irtisanominen

 • »   liiallinen miellyttämisen halu

Taru Kallinen-Moilanen
Taru Kallinen-Moilanen

terapeutti, mielenterveys, terapia, terapia vantaa, terapeutti vantaa, kriisiapu, psykoterapeutti, parisuhdekriisi,läheisen itsemurha, elämänhallinta, masennus, uupumus, Pariterapia, ero, kuntoutuspsykoterapia, parisuhdeterapia, Terapiapursi, ratkaisukeskeistä terapiaa, Vantaa, Kelan korvaavaa terapiaa, kelan korvaavaa psykoterapiaa, KELA-pätevyys, terapia, keskustelu- ja kriisiapua, voimavarakeskeinen terapia, KELA terapeutti, Nuorten psykoterapia, työnohjaaja, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaus, kriisityö, debriefing, kelan korvaama terapia, työnohjaus, katastrofin jälkihoito, psykologinen jälkipuinti, ratkaisukeskeinen työtapa, elämänhallinta, uupuminen, Vanhempainohjaus, jaksaminen, parisuhdekriisi, ahdistus, riippuvuussairaudet, omaisen menettäminen, itsemurha, työuupumus,kiusaaminen työyhteisössä,irtisanominen,yksilötapaaminen,paritapaaminen,ryhmätapaaminen, suru, työyhteisökriisi, akuutti kriisitapaaminen lyhyellä varoitusajalla